Bariery w życiu osób niepełnosprawnych

windy dla niepełnosprawnych
SAMSUNG CSC

Osoby niepełnosprawne w swoim życiu napotykają wiele barier, które utrudniają im funkcjonowanie w przestrzeni i życiu społecznym w ten sam sposób, co osoby bez ograniczonej mobilności. Pomimo tego, że od wielu lat pracuje się nad wdrażaniem rozwiązań, dzięki którym codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych będzie prostsze, wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia.

Bariery architektoniczne

windy dla niepełnosprawnych

Pomimo tego, że pracuje się nad wdrażaniem udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności, wciąż wiele obiektów jest dla nich niedostępnych. Nadal nie brakuje budynków, do których prowadzą tylko schody i których kondygnacji również nie łączą windy dla niepełnosprawnych czy platformy. Wciąż też mamy problem z nieobniżonymi krawężnikami, wystającymi progami w przejściach, a w transporcie publicznym do tej pory nie udało nam się wymienić wszystkich autobusów i tramwajów na niskopodłogowe. Niepełnosprawni na co dzień w przestrzeni publicznej doświadczają wielu trudności i mimo tego, że w każdej gminie dostępne są środki na niwelowanie barier architektonicznych, to i tak wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Dodatkowo nie w każdym przypadku jest łatwo uzyskać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, a windy dla niepełnosprawnych i podobne im rozwiązania generują naprawdę spore koszty, na które nie każdy może sobie pozwolić.

Bariery zawodowe

keyboard-417090_640Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce wciąż nie jest na poziomie choćby zbliżonym do stanu w innych krajach europejskich. W naszym kraju wciąż wielu niepełnosprawnych nie podejmuje pracy i chociaż czasem stoi za tym wygoda, lenistwo czy brak wiary w możliwość podjęcia pracy w swojej sytuacji, to jednak często jest to wynikiem napotykanych barier w trakcie szukania zatrudnienia. Częstą przeszkodą jest podejście pracodawców. Niektórzy w ogóle nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych, inni zaś traktują danie im pracy jako łaskę, oferując godne pożałowania warunki: brak umowy, głodową stawkę, pracę poniżej kwalifikacji lub niezgodną z wykształceniem itp. Na niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wpływają także wymienione już bariery architektoniczne – niektórzy mimo tego, że chcieliby pracować, nie są w stanie podjąć pracy, bo nie mogą wyjść z domu – niedostosowane do ich potrzeb budynki lub brak odpowiedniej oferty transportu publicznego przy niepełnosprawności, która wyklucza prowadzenie samochodu to poważny problem wielu polskich niepełnosprawnych wpływający na ich życie zawodowe.

Podziel się treściami z bloga:

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*