Główne typy wentylatorów osiowych

Główne typy wentylatorów osiowych są: wentylatory kanałowe, wentylatory kanałowe ze skrzydłami prostującymi kierunek przepływu i wentylatory śmigłowe.

Wentylatory kanałowe mają wirnik i łopatki wewnątrz cylindrycznej obudowy, z niewielkim prześwitem pomiędzy łopatkami wirnika a obudową. Konstrukcja ta ma poprawić wydajność przepływu powietrza. Wirnik porusza się tutaj szybciej niż w wentylatorach śmigłowych, umożliwiając pracę pod wysokim ciśnieniem 0,02 – 0,04 bara (około 250 do 400 mm H2O (milimetry słupa wody)). Wydajność wynosi do 65%.

Wentylatory prostujące kierunek przepływu powietrza są tak naprawdę typem wentylatorów kanałowych, z zewnątrz mogą wyglądać identycznie, ale z wewnątrz swojej konstrukcji posiadają łopatki, lub skrzydełka kierujące, które poprawiają wydajność poprzez kierowanie i prostowanie przepływu powietrza. Wentylatory te są przeznaczone do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, w których wymagane są duże ilości powietrza przy umiarkowanym lub wysokim ciśnieniu. Urządzenia te są zwykle najbardziej energooszczędnymi wentylatorami i powinny być używane, gdy tylko jest to możliwe.

W ramach zastosowań tych wentylatorów można zaliczyć takie jak:

  • usuwanie ciepła, dymu i oparów,
  • suszenie procesowe,
  • klimatyzacja i chłodzenie procesowe
  • oraz ogólną wentylację.

Wentylatory śmigłowe zwykle pracują przy niskich prędkościach i umiarkowanych temperaturach. Występują duże zmiany w przepływie powietrza przy niewielkich zmianach ciśnienia statycznego. Obsługują duże ilości powietrza pod niskim ciśnieniem. Wentylatory śmigłowe są często używane w pomieszczeniach jako wentylatory wyciągowe. Zastosowania obejmują skraplacze chłodnicze, czy chłodnie kominowe. Ich wydajność jest niska.

Szczególnym rodzajem wentylatora osiowego jest wentylator z rozwidlonym przepływem, który może być bezpośrednio napędzany przez przekładnię. Jego konstrukcja umożliwia wydobycie poza obudowę silnika napędzającego wałek. Może to być pożądane z powodów takich jak wysoka temperatura powietrza lub ze względu na korozyjne właściwości dostarczanego gazu. Są one w rzeczywistości przeznaczone w instalacjach do wydobywania gorących oparów, wilgotnych i agresywnych gazów, w których silnik musi być całkowicie odizolowany od przenoszonego medium. W przypadku wysokich temperatur można zapewnić dodatkową wentylację silnika elektrycznego. Są one stosowane do pobierania powietrza z kuchni, kabin lakierniczych, pieców, odlewni.

wentylator osiowy rozwidlony

Wentylator z rozwidlonym kierunkiem przepływu.

Jak prawidłowo wybrać wentylator?

Wybór wentylatora przemysłowego wymaga dogłębnej analizy właściwości systemu, w którym wentylator ma być zainstalowany, a także znajomości parametrów technicznych wentylatora, który chcesz kupić. Podczas wymiany informacji technicznych między kupującym a dostawcą często konieczne jest uzyskanie jak najdokładniejszego opisu zapotrzebowań, zgodnego z faktycznymi potrzebami kupującego. Obowiązkiem dobrego sprzedawcy jest nie tylko umożliwienie kupna urządzenia, ale także zrozumienie rzeczywistych potrzeb klienta, czyli określenie charakterystyki pracy i roli, dla których wentylator musi być odpowiednio dobrany.

 

Podziel się treściami z bloga: